Świat roślin

Polskie rośliny chronione

Dziedzictwo roślinne jest z punktu widzenia historycznego niezwykle istotne. To, że określone rośliny przetrwały trudne czasy, w których dochodziło do całkowitego uprzemysłowienia naszego kraju, zawdzięczają przede wszystkim ustawowej walce o ich przetrwanie. Mowa tutaj o ustawie o ochronie roślin, które przewiduje całkowity zakaz niszczenia takich okazów. W Polsce takich roślin jest naprawdę bardzo dużo, a każdego roku ilość gatunków floty jest zwiększana. Wszystko przez degradację środowiska, które jednak wytrzymuje ostry napór człowieka. Warto dodać, że rośliny chronione występują w Polsce praktycznie w każdym regionie. Oczywiście ich największa ilość znajduje się w miejscach, gdzie ograniczony dostęp jest zbawienny. Chodzi tutaj przede wszystkim o tereny górskie oraz tereny parków narodowych. Takie zachowanie gwarantuje polskim roślinom możliwość przetrwania oraz powrotu do ilości gwarantujących kolejne lata życia. Do listy polskich roślin chronionych zaliczamy gatunki w każdej formie. Są to drzewa, kwiaty oraz byliny. W tej grupie znajdziemy też rośliny wodne oraz te występujące w naszym sąsiedztwie. Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwszą rośliną w Polsce, która podlegała ochronie jest cis, który przetrwał do dzisiaj i do dzisiaj także podlega ochronie. Za ochronę roślin jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, chociaż ustawa przewiduje listę osób, które ponoszą prawną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Zobacz również:
Walka z chwastami
Niestety nie ma skutecznego a zarazem nieszkodliwego dla naszych roślin i warzyw, środka niszczącego chwasty. Ci, nieproszeni i niepożądani goście, stale atakują nasze działki. Zabierają światło, wodę, sole mineralne tak potrzebne naszym roślinom...

Drzewo czy krzak?
Drzewa od krzewów, różnią się tym, że rozgałęziają się dopiero na pewnej wysokości od ziemi. Składają się z głównego pnia, konarów i drobniejszych gałązek. W przetwórstwie przemysłowym oprócz drewna, z drzew pozyskuje się żywice,...

Chwasty, walczyć czy się poddać
Każdy działkowicz powie, że oczywiście, walczyć. Walka jest trudna ale zwycięstwo jest możliwe. Nie można, nie zauważyć, że takie dzikie ogrody, pełne rosnących bez kontroli kwiatów, drzew i oczywiście także są piękne, piękne właśnie...

Copyright @ 2010 Świat roślin