Świat roślin

Polskie rośliny chronione

Dziedzictwo roślinne jest z punktu widzenia historycznego niezwykle istotne. To, że określone rośliny przetrwały trudne czasy, w których dochodziło do całkowitego uprzemysłowienia naszego kraju, zawdzięczają przede wszystkim ustawowej walce o ich przetrwanie. Mowa tutaj o ustawie o ochronie roślin, które przewiduje całkowity zakaz niszczenia takich okazów. W Polsce takich roślin jest naprawdę bardzo dużo, a każdego roku ilość gatunków floty jest zwiększana. Wszystko przez degradację środowiska, które jednak wytrzymuje ostry napór człowieka. Warto dodać, że rośliny chronione występują w Polsce praktycznie w każdym regionie. Oczywiście ich największa ilość znajduje się w miejscach, gdzie ograniczony dostęp jest zbawienny. Chodzi tutaj przede wszystkim o tereny górskie oraz tereny parków narodowych. Takie zachowanie gwarantuje polskim roślinom możliwość przetrwania oraz powrotu do ilości gwarantujących kolejne lata życia. Do listy polskich roślin chronionych zaliczamy gatunki w każdej formie. Są to drzewa, kwiaty oraz byliny. W tej grupie znajdziemy też rośliny wodne oraz te występujące w naszym sąsiedztwie. Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwszą rośliną w Polsce, która podlegała ochronie jest cis, który przetrwał do dzisiaj i do dzisiaj także podlega ochronie. Za ochronę roślin jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, chociaż ustawa przewiduje listę osób, które ponoszą prawną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Zobacz również:
Kwiatki, kwiaty, kwiatuszki
Kwiat jest od dawna symbolem wdzięczności, darem z serca, odzwierciedleniem uczuć. Choć z pewnością trudno określić, od kiedy zaczął pełnić takie role, nie stanowi to żadnego problemu. Nie jest to bowiem istotne. Kwiat jest też jedną z...

Kwiatki, kwiaty, kwiatuszki
Kwiat jest od dawna symbolem wdzięczności, darem z serca, odzwierciedleniem uczuć. Choć z pewnością trudno określić, od kiedy zaczął pełnić takie role, nie stanowi to żadnego problemu. Nie jest to bowiem istotne. Kwiat jest też jedną z...

Co to są chwasty?
Chwastami nazywa się rośliny niepożądane z punktu widzenia człowieka oraz jego zamysłu co do uprawy konkretnej połaci pola, działki lub ogrodu. Chwasty to rośliny, które konkurują z tymi, które są uprawiane o wodę, światło, składniki...

Copyright @ 2010 Świat roślin